Thông báo 
Bấm ESC để thoát hoặc
  • 1
Thứ 6, ngày 20 tháng 9 năm 2019 Chào mừng bạn đến với website của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
TIN CÔNG TY
Công Bố Biên Bản Và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2019
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
CBTT Nghị Quyết HĐQT "Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty của Ông Trần Anh Vương"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Công Bố "Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2016 Của Công Ty
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
HỘI NGHỊ CHUNG CƯ LẦN 1
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Công Bố Thông tin V/v: Thay Đổi Nhân Sự
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
1 2 3 4 5 ...
Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3.8264009 / 3.8265190   -   Fax: (84-24) 3.8259894