Thông báo 
Bấm ESC để thoát hoặc
  • 1
Chủ nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2020 Chào mừng bạn đến với website của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:

Lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam như sau :

-        Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h30 ngày 25/04/2019.

-        Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - 46 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

-        Nội dung họp:

+        Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

+        Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;

+        Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;

+        Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.


THƯ MỜI VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ

Thư mời

Xác nhận tham dự


TÀI LIỆU

Chương trình ĐHĐCĐ năm 2019: Tải tại đây

- Quy chế tiến hành Đại hội: Tải tại đây

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 & kế hoạch SXKD 2019Tải tại đây

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2018 & phương hướng hoạt động năm 2019Tải tại đây

3. Báo cáo hoạt động của BKS 2018 & phương hướng hoạt động năm 2019Tải tại đây

4. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanhTải tại đây

6. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT: Tải tại đây

7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2018 kế hoạch 2019Tải tại đây

8. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019Tải tại đây

Trân trọng thông báo ../..CÁC TIN KHÁC
Công bố hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC cho năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2019
Giải trình ý kiến kiểm toán đối với BCTC 2019
Công bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công Bố BCTC Quý 1 Năm 20120 Của Công ty
Công bố BCTC đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty TH1
Đính chính nội dung thư mời ĐHĐCĐ 2020
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công bố thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
Thông báo về NĐKCC ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
1 2 3 4 5 ...

Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3.8264009 / 3.8265190   -   Fax: (84-24) 3.8259894