Thông báo 
Bấm ESC để thoát hoặc
  • 1
Thứ 7, ngày 23 tháng 3 năm 2019 Chào mừng bạn đến với website của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:

Lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam như sau (thông báo):

-        Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h30 ngày 27/04/2017.

-        Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - 46 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

-        Nội dung họp:

+        Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;

+        Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị;

+        Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát;

+        Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.


TÀI LIỆU

Chương trình ĐHĐCĐ năm 2017: Tải tại đây

Xác nhận tham dự - giấy ủy quyền: Tải tại đây

- Quy chế tiến hành Đại hội: Tải tại đây

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017: Tải tại đây

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016: Tải tại đây

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 kế hoạch 2107: Tải tại đây

3. Báo cáo của BKS: Tải tại đây

4. Tờ trình phê chuẩn bổ nhiệm TV HĐQT 2017: Tải tại đây

5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và chỉnh sửa điều lệ: Tải tại đây

6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2016 kế hoạch 2017: Tải tại đây

7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017: Tải tại đây


Trân trọng thông báo ../..
CÁC TIN KHÁC
Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
CBTT "Nghị quyết HĐQT số 43"
CBTT "Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018"
Báo cáo quản trị công ty năm 2018
Công bố thông tin "Xin lùi báo cáo tài chính năm 2019"
Công bố Bản án số 96/2018/KDTM-PT
CBTT "Nghị quyết HĐQT số 41"
Công Bố BCTC Quý 3 Năm 2018 Của Công ty
CBTT Nghị Quyết HĐQT "Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty"
Bản Án Tranh Chấp HĐTD Giữa TH1 Và SHB
1 2 3 4 5 ...

Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3.8264009 / 3.8265190   -   Fax: (84-24) 3.8259894