Thông báo 
Bấm ESC để thoát hoặc
  • 1
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020 Chào mừng bạn đến với website của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CBTT "Nghị quyết HĐQT số 49"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Công Bố BCTC Quý 4 Năm 2019 Của Công ty
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
CBTT "Nghị quyết HĐQT số 47 - Thành lập công ty"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
CBTT V/v: Thay đổi người được ủy quyền Công Bố Thông Tin
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Công bố thông tin V/v: Xin gia hạn báo cáo tài chính năm 2020 của TH1
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
CBTT "Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Công Bố Thông Tin : Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Số 46 và Số 46A
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
Thông báo "Thay đổi người được ủy quyền Công Bố Thông Tin"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
CBTT "Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2019"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
CBTT "Báo cáo quản trị bán niên 2019"
Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam trân trọng thông báo:
1 2 3 4 5 ...
Bản quyền thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3.8264009 / 3.8265190   -   Fax: (84-24) 3.8259894